Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Keresztnevek F-I-ig

2008.11.03

Fajsz - A Fajsz magyar eredetû férfinév, jelentése: falánk, torkos.

Ajánlott névnap:Augusztus 23; Szeptember 1; Október 31.

Fakó -

Falics -

Faragó -

Farkas - A Farkas régi magyar férfinév, amellyel a szülok vélhetoen azt az óhajukat kívánták kifejezni, hogy a gyermek legyen bátor, mint a farkas.

Ajánlott névnap:Augusztus 23; Szeptember 1; Október 31.

Fehér - A Fehér vagy Fejér régi magyar személynév, melyet az Árpád-korban férfiak és nõk egyaránt viseltek, jelentése: fehér színû.

Fejér - A Fejér vagy Fehér régi magyar személynév, melyet az Árpád-korban férfiak és nõk egyaránt viseltek, jelentése: fehér színû.

Fejes -

Fekete - Árpád-kori magyar személynév, amely fõleg a várjobbágyoknál és alsóbb rendû várnépeknél volt hazsnálatban, jelentése: fekete, nem mint színt, hanem oylan tulajdonságú test, amely a fényt teljesen elnyeli.

Fencse -

Finta -

Firtos - Székely monda szerint a Korond közeli hegycsúcsra (Firtoshegy) Firtos, a jó tündér szép várat épített. A hegyen õsrégi erõsség nyomai lelhetõek fel a mai napig.

Ajánlott névnapok: Április 13.

Fodor - A Fodor magyar eredetû férfinév, jelentése: göndör hajú.

Ajánlott névnap:Augusztus 1; Szeptember 2; Október 4; 25.

Foksán -

Fondor -

Füleg -

Fürge - A Fürge régi magyar eredetû férfi és nõi név, jelentése: gyors, élénken mozgó.

Ajánlott névnapok: Augusztus 10.

Galga -

Gécsa - A Gécsa Árpád-kori magyar személynév. A Türje nemzetség több tagja is viselte e nevet.

Ajánlott névnapok: Február 25; 26; Május 8; Augusztus 6.

Gede -

Gedõ -

Gejza - A Gejza férfinév, a Géza alakváltozata. Széchenyi István gróf Hitel címu m?vében kifejezetten ajánlotta a használatát. További alakváltozat: Geyza.

Ajánlott névnap:Május 8.

Gelej -

Gelse -

Gerény - A Gerény õsi, valószínûleg még a pogány-kor beli férfi név. Gerény vagy Görény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínûleg görény.

Ajánlott névnapok: Szeptember 19.

Gergely - Ellentétben a híreszteléssel, miszerint héber eredetû: or-orzot jelent, õsi magyar név! A kr, gr gyökbol ered, amibol a kör, a görgo, a kerítés szavaink erednek, kerülot, vigyázót, mint (pl. az erdokerülo) jelent. Az "õsmagyar"-ból ment át az ifjabb nyelvekbe. A latin nyelv a római birodalom adminisztratív nyelve volt, s mint olyan , tényszeruen "a birodalom elotti" nyelvekbol (pl. etruszk) gyúródott. Újabb kutatások szerint az etruszkok "õsmagyarul" beszéltek, írtak(rovásírás). Letelepülo oseink korában az orzés nem egy ortoronyban való álldogálást, hanem az orzött terület, lakóhely, ,nyáj figyelmes körüljárását jelentette. A viszonylag fiatal európai nyelvekben sehol sincs a fenti tevékenység és a név között kapcsolat, az õsiséget figyelembe véve, fölösleges is keresni.

Ajánlott névnapok:Január 2; Február 13; Március 9; 12; 21; Május 9; 25; Szeptember 3; November 17.

Gergõ - Ellentétben a híreszteléssel, miszerint héber eredetû: õr-õrzõt jelent, õsi magyar név! A kr, gr gyökbõl ered, amibol a kör, a görgõ, a kerítés szavaink erednek, kerülõt, vigyázót, mint (pl. az erdõkerülõ) jelent. Az "õsmagyar"-ból ment át az ifjabb nyelvekbe. A latin nyelv a római birodalom adminisztratív nyelve volt, s mint olyan , tényszeruen "a birodalom elotti" nyelvekbõl (pl. etruszk) gyúródott. Újabb kutatások szerint az etruszkok "õsmagyarul" beszéltek, írtak(rovásírás). Letelepülõõseink korában az orzés nem egy ortoronyban való álldogálást, hanem az õrzött terület, lakóhely, ,nyáj figyelmes körüljárását jelentette. A viszonylag fiatal európai nyelvekben sehol sincs a fenti tevékenység és a név között kapcsolat, az õsiséget figyelembe véve, fölösleges is keresni.

Ajánlott névnapok:Január 2; Február 13; Március 9; 12; 21; Május 9; 25; November 17.

Gerjén - Gerjén magyar eredetû férfinév, jelentése: legidosebb fiútestvér, elöljáró.

Ajánlott névnap:Október 9.

Géza - A Géza régi magyar férfinév, valószínoleg magyar méltóságnévbol keletkezett. Egyesek szerint viszont a tisztázatlan eredetû Gyécsa névbol származik. Alakváltozatai: Décse, Gejza, Geyza, Gécsa, Gyécsa. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, s hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a XII-XIV. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, elofordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is, a pécsváradi konvent jegyzoje pedig 1338-ban III. Bélát «Deyche regis filius»-nak irja; az I. Istvánnal egykorú Thietmar merseburgi püspök Deuix-nek nevezi Géza fejedelmet; I. Géza király neve a koronán GEOBITZ, vagyis Jeóvics, pénzein Geuca, VII. Gergely pápa okleveleiben pedig Geuza, Geusa; II. Géza királyt a magyar viszonyokról jól értesült egykorú Kinnamos Geitxaz- azaz Jejcsa(sz)nak és 'Iatxaz - vagyis Jacsának irja, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban találjuk e nevet.

Ajánlott névnap:Február 25; 26; Május 8; Augusztus 6.

Göcöl -

Gõde -

Góg -

Gömör -

Gorda -

Görény - A Görény õsi, valószínûleg még a pogány-kor beli férfi név. Görény vagy Gerény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínûleg görény.

Ajánlott névnapok: Szeptember 19.

Görgény - Régi magyar eredetû férfi név, jelentése valószínűleg görény, mint állat.

Ajánlott névnapok: Szeptember 19.

Gyalu - A Gyalu Honfoglalás-kori magyar eredetû férfinév, jelentése ismeretlen.

Gyárfás - A Gyárfás régi maygar eredetû férfi név, jelentése: id?s, aggastyán.

Ajánlott névnapok: Június 10.

Gyarmat -

Gyimes - A Gyimes õsi magyar eredetû férfi név, a Magyar királyság legkeletibb határa is e nevet viseli.

Ajánlott névnapok: Január 6.

Gyoma - A Gyoma magyar eredetû férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap:Október 20.

Gyömrõ -

Gyõr -

Gyõrk - A Gy?rk magyar eredetû férfinév, A György becézett alakja. Rokon név: Györe, Györke.

Ajánlott névnap:Február 15; Február 21; Március 9; 12; Április 23; 24; Május 5; 9; 25; Július 27; November 17; December 9.

Györkön -

Gyõzõ - A Gyõzõférfinevet sokáig a Viktor név magyarításának tartották, hiszen ez utóbbi a latin Victor névbõl származik, amelynek jelentése: gyõztes. Ez azonban téves feltevés, mivel a gyõzõmagyar szó régebbrõl ered mint a victor angol szó.

Ajánlott névnap:Február 26; Május 8; Július 28; November 3.

Gyula - A Gyula férfinév a régi magyar gyula méltóságnévb?l származik. A VIII-IX. században a magyaroknál egy úgynevezett kett?s fejedelmi rendszer volt a gyula, mint f?vezéri rang, és a kende, mint f?bírói rang. Érdemes megfigyelni, hogy az etruszkoknál is e fejedelmi rendszer volt, zilah és kündü.

Ajánlott névnap:Január 28; Április 12; Május 27; Június 28; Július 1.

 

Hahót -

Hajmás -

Hajõ -

Haláp -

Hanzár -

Hargita - A Hargita magyar eredetû férfi és nõi név. Az erdélyi legjelentékenyebb tahja a Hargita, jelentése: er?t sugárzó.

Ajánlott névnap:Augusztus 5.

Harkány - A Harkány magyar eredetû férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg harkály vagy egykori méltóságnév (horka).

Ajánlott névnap:Szeptember 6.

Hernád -

Hetény - A Hetény régi magyar eredetûférfi név, jelentése: hetedik gyermek. Valószínûleg afféle óvó név volt, mikor a gyermek nevének említését számnévvel kerülték el, hogy az ártó szellemek ne tudják meg az újszülött nevét.

Ajánlott névnapok: Augusztus 17; Szeptember 15.

Hohat -

Holló - A Holló régi magyar eredetû férfinév, jelentése: holló madár. A babona szerint a hollókõ talizmánnal rendelkezõ férfi, amikor akarta, láthatatlanná vált.

Ajánlott névnapok: Február 4.

Homora -

Horka - A Horka magyar eredetû férfinév, mely a horka, egykori méltóságnévbol származik.

Ajánlott névnap:Szeptember 6.

Hõs -

Hövej -

Huba - A Huba magyar eredetû férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap:Augusztus 19; November 14.

Hülek -

Hulpa -

Hunor - A Hunor os magyar eredetû férfinév, mely az onogur (hun) népnévbol származik. nõi párja: Hunorka. A monda szerint Nimród király fiai Hunor és Magor a hunok és magyarok osei.

Ajánlott névnap:Április 24; Szeptember 10; 30; December 30.

Hurtobe -

Iddár -

Igar -

Iharos -

Ika -

Iklad - Valószínû, hogy a ma már elfeledett iklandani igébõl származó név, melynek jelentése: a ladikot annak végébõl végtelenszerû mozgatott evezéssel hajtani.

Ajánlott névnapok: Június 1.

Imre - Lehetséges, hogy az imrehor türk szóból ered, melynek jelentése lovászmester, ez nagyon fontos tisztség volt a korabeli magyaroknál.

Ajánlott névnapok: November 5.

Indár -

Ipoly - Az Ipoly õsi eredetû név, jelentése ismeretlen. Tartalma: apály, apad, apadó. Igen kedvelt családnév.

Ajánlott névnapok: Március 10; Július 9; Augusztus 13.

Ipor -

Irnek - Atilla legifjabb és legkedveltebb fia. Azt jövendõlték neki, hogy Atilla nagy király halála után õ tartja fenn a nemzetséget. A hun birodalom bukása után az al-dunai síkságra vonult, s egy feljegyzés szerint itt uralkodott a hunokon kívül a bolgárokon is.

Ajánlott névnapok: Március 25.

Irsa - Az Irsa õsi magyar név, jelentése homályba vész. Említést érdemel az irtás, amely az erdõ megújításával kapcsolatos erdõgazdasági mûvelet.

Ajánlottm névnapok: Október 11.

Iszla - Régi türk eredetû férfi név.

Ajánlott névnapok: Október 9.

Itemér - Az Itlár egyik alakváltozata.

Ajánlott névnapok: Szeptember 28.

Itisza - Az Itisza õsi hun eredetû férfi név, valószínûleg az Itész megjelölésére szolgált.

Ajánlott névnapok: Szeptember 30.

Itlár - Az Itlár régi magyar eredetû férfi név. Itlár egy kun fõnök volt akit az oroszok kivégeztek.

Ajánlott névnapok: Szeptember 28.

Izár - Az Izár õsi magyar eredetû férfi név. Kárel f?táltos fiát nevezték így.

Ajánlott névnapok: Szeptember 26.

Izsép - Lehetséges, hogy az izsóp növény névváltozatai. Ez a Belsõ-Ázsiában elterjedt cserje hazánkban is honos, fûszerként és gyógynövényként is használták.ûõ

Ajánlott névnapok: Január 8.

Izsip - Lehetséges, hogy az izsóp növény névváltozatai. Ez a Belsõ-Ázsiában elterjedt cserje hazánkban is honos, fûszerként és gyógynövényként is használták.

Ajánlott névnapok: Január 8.