Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Keresztnevek J-K-ig

2008.11.03

Jaák - Jaák volt Vászoly vezér legkissebbik fia, ki 10 évesen a Csorsz árok Kál kiképzo helyén leesett a lováról, s eltörött a nyaka.

Ajánlott névnap: ?

Jagorta -

Jákó -

Jaksi -

Jámbor -

Jangorta -

Jardár -

Jászó -

Jelek - A Jelek régi magyar személynévbol származó férfinév. A név török eredeto, az elig szóból származik; jelentése uralkodó, kormányzó, király. Rokon nevek: Üllo, Ellák.

Ajánlott névnap:Március 31; Április 7.

Jeles -

Jenõ - A Jenõférfinév a hatodik magyar honfoglaló törzs nevébõl származik, ahogyan az Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárnak A birodalom kormányzásáról cím? m?vében szerepel. Jelentése: tanácsadó, bizalmas. Magyarországon Jenõ, Diósjenõés Tiszajenõtelepülésünk is õrzi ezt nevet. Bár eredetileg az Eugén magyar megfelelõje az Ödön volt, a 19. században a Jenõnevet (tévesen) a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig.

Ajánlott névnap:Június 2; Július 2; 8; 13; November 13; 18.

Jeretán -

Jóti -

Judár -

Jutas - A Jutas magyar eredetû férfinév, jelentése: faló, nyelo.

Ajánlott névnap:Január 8; Február 8.

 

Kaba - Régi magyar személynév. A magyar kaba közszóból származik, ez egy ragadozó madár neve volt.

Ajánlott névnap:Február 19.

Kabos - A Kabos magyar eredetû férfinév, a Jakab -> Jakabos alakváltozata.

Ajánlott névnap:Február 19; December 25.

Kádán -

Kádár -

Kadarcs -

Kadocsa - A Kadocsa õsi magyar eredet? férfi név, a Kadicsa alakváltozata. Jelentése: tévelyg?, bolyongó.

Ajánlott névnapok: Március 10; 11.

Kadosa - A Kadosa magyar eredetû férfinév, jelentése: katona. Atilla hun fejedelem elso választott vezére volt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kaducsa.

Ajánlott névnap:Március 10; 11.

Kaducsa - A Kaducsa magyar eredetû férfinév, jelentése: bolyongó, eltévedt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kadosa.

Ajánlott névnap:Március 10; 11.

Kaján -

Kajár -

Kajdacs -

Kajdum -

Kájon -

Kajtor -

Kál - A Kál magyar eredetû férfinév, jelentése: öregember.

Ajánlott névnap:November 8.

Kalán -

Kalandó -

Kalaznó -

Káldor - A Káldor magyar eredetû férfinév, Vörösmarty Mihály névalkotása.

Ajánlott névnap:Május 19; Augusztus 27.

Kálló -

Kálmán - A Kálmán magyar eredetû férfinév. Jelentése: ’’maradék’’. Sokáig tévesen a ’’Coloman’’, ’’Kolman’’ névvel azonosították.

Ajánlott névnap:Október 13.

Kálnok -

Kalocsa -

Káloz -

Kámán - A Kálmán név alakváltozata

Kánó -

Kaplony - A Kaplony magyar eredetû férfinév, jelentése: tigris.

Ajánlott névnap:Január 12.

Kapolcs - A Kapolcs régi magyar személynév. Török eredet?, jelentése valószínuleg: kun férfi. Ismeretes Kapolcs nevu település is, amely vélhetoen egy hasonló nevu kun uralkodóról kapta a nevét.

Ajánlott névnap:Március 24; Szeptember 29.

Kapos -

Kara - A Kara magyar-türk eredetũ férfi név, jelentése: fekete. Ibn Foszlán így emlití a kazarok egyik nemzetségét is (kara kazar), akik a kabarok voltak. Konstantinosnál a hetedik magyar törzsül említett Kara, és a nyolcadiknak mondott Kaza voltaképp a Kara-Kazar törzset jelöli. Bizonyos vélekedések szerint a kara törzs Erdélyben telepedett le.

Ajánlott névnapok: Január 16; Május 28; November 8.

Karacs -

Karácson - A Karácson magyar eredetûférfi név, jelentése: karácsonykor született.

Ajánlott névnapok: Feburár 13; December 18; 25.

Karád - A Karád magyar eredetû férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap:Január 16; Május 28; November 8.

Karakó -

Karancs -

Karatán -

Karaton - Karaton Balambér nagyfejedelem egyik fia volt, aki Balambér halála után a felbomlott Hun törzsszövetség egyik szárnyának a vezére lett 409-ben. Uldin testvére. Jelentése: napfény, napsugár.

Ajánlott névnap: ?, (Magyarországon nem anyakönyveztethet?!)

Karcsa - A Karsca magyar eredetû férfinév, jelentése: ölyv, sólyom, kánya, vércse. Rokon neve: Karsa.

Ajánlott névnap:Január 16; Május 28; Július 8.

Karsaly - A Karsaly õsi magyar eredet? férfi név, jelentése: sólyom.

Ajánlott névnapok: Július 8.

Kartal - A Kartal magyar eredetû férfinév, jelentése: kánya, sas.

Ajánlott névnap:Március 23.

Kászon - A Kászon hun eredetû férfinév, jelentése: savanyú víz, savanyú patak. Atilla kürtösét nevezték így.

Ajánlott névnap:Április 24; Augusztus 13.

Káta -

Keán -

Kecele -

Kegel -

Keled - A Keled magyar eredetû férfinév, jelentése: egykori nemzetségnév; göndör.

Ajánlott névnap:Március 15; Május 1.

Kelemen - A Kelemen férfinév a latin Clemens névbol ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd. nõi párja: Klemencia.

Ajánlott névnap:Március 15; Április 22; November 23.

Kelemér -

Kelen - A Kelen magyar eredetû férfinév, valószínüleg a Kelemen alakváltozata.

Ajánlott névnap:Március 15; Április 22; November 23.

Kelep - Kelemadár, gólya, nagylábú, változata átvett kelev - kutya

Ajánlott névnapok: Június 21.

Keme -

Kemecse -

Kemenes - A Kemenes magyar eredetû férfinév, jelentése: köves, kavicsos; kemencés.

Ajánlott névnap:Augusztus 21.

Kende - A Kende magyar eredetû férfinév, mely a kende egykori méltóságnévbol származik. A kettõs fejedelemség idején a f?bíró volt a kende, míg a f?vezér a gyula. Az etruszkoknál ugyan ez a két rang volt a zilah és a kündü.

Ajánlott névnap:Szeptember 1; 25; Október 21.

Kenese - A Kenese szláv-magyar eredet? férfinév, jelentése: király birtoka.

Ajánlott névnapok: Július 10.

Kenéz - Maghar-szkíta név a kelet, illetve néz szavakból ered. Megtalálható a TAMANA világtérképeken is mint magyar helységnév, illetve magyar szkíta Héttita vonatkozás.

Ajánlott névnapok: Január 19; December 7.

Kerecsen - A Kerecsen férfi név õsi magyar eredetû. A név a magyarok nemzeti madara a Kerecsensólyom nevébol ered. Továbbá egy õsi magyar ünnep Kerecsen vagy Kerecseny neve is, melyet Álom Hava (December) 21-én tartanak a téli napfordulókor vagyis Nagyboldog asszony napján. A név jelentése: kerecsen sólyom, körben vadászó.

Ajánlott névnap: December 5; 20.

Kerencs -

Keszi - A Keszi név õsi magyar eredetû férfi név, egyik honfoglaló törzsünket említették így. Több mai magyar település is orzi e nevet pl.: Budakeszi, Dunakeszi. Jelentése: egy rész, darab, ez abból eredhet, hogy a honfoglaló magyarságnak egy része volt a Keszi törzs.

Ajánlott névnap:Január 12; Június 29.

Keszü - Valószínuleg a Keszi név alakváltozata

Ketel - A Ketel magyar eredetû férfinév, hasonlít a kötél szóra, innen a jelentése: vezetékló, állatot orzo.

Ajánlott névnap:Január 12.

Keve - A Keve hun eredetû férfinév, jelentése: kõ, kövecske.

Ajánlott névnap:Június 29.

Kevend -

Kiliti -

Kipcsa - A kipcsák a Hun király Atilla védelmét biztosították, ilyen volt például Iszonyat is, ill. Bleda.

Kitán -

Kocsárd - A Kocsárd régi magyar személynévbol származó férfinév. Eredeti jeletése feltehetoen a kocsord növény nevével függhet össze.

Ajánlott névnap:Április 19; Május 4; 5; Június 7.

Kocsol -

Kocsubor -

Kölcse -

Kölönte -

Kolos - A Kolos régi magyar eredetû férfi név, mely egy régi magyar nemzetségnek volt a neve.

Ajánlott névnap:Február 5; 15; Március 10; Június 6; Október 30; November 8.

Kolota -

Komárom -

Kömlõ -

Kömörõ -

Kond -

Kopaj -

Koppánd - A Koppány név alakváltozata.

Koppány - A Koppány régi magyar férfinév. Jelentése: nagy, gyozelmes, eros, magas

Ajánlott névnap:Június 20; Július 9; Október 8; 23.

Körmend -

Kötény - A Kötény magyar-kun eredetû férfinév, jelentése: lovas, lóra termett. Kötény a kunok vezére volt a tatárjárás idején.

Ajánlott névnap:Március 20; Augusztus 7.

Kötöny - A Kötöny magyar-hun eredetû férfinév, jelentése: lovas, lóra termett.

Ajánlott névnap:Március 20; Augusztus 7.

Kövecs - A Kövecs õsi magyar eredetû férfinév, jelentése: ko, kövecske, eros mint a ko.

Ajánlott névnap:Január 8; Február 22; Június 29.

Kücsid - Ómagyar személynév, eredete nem tisztázott.

Kulpa -

Kültegin -

Kund -

Kupa -

Kurszán - A Kurszán türk eredetû férfinév, jelentése: keselyu.

Ajánlott névnap:November 24.

Kürt - Kürt vezér Enrakh unokája volt aki Atilla király fiaként ismert. Atilla halála után felbomlott hun birodalomból megmaradt népeit szabaditja fel 653-ban.

Kusid -

Kustán -

Kuthen -

Küver - Küver, Kürt negyedik fia, 680 körül érkezik népével Pannóniába, feltehetoleg a mai székelyek oseivel.

Kuvrát -